Seminarier

Thanks-geran-de-klerk.jpg

invigning: BRISTER I DEN REGIONALA KULTURELLA INFRASTRUKTUREN

Ett samtal i två delar om att synliggöra kulturen i norra Sverige. Del av invigningen av Norrländsk Invasion.

Obs! Endast inbjudna deltagare. 

Fredag 19 oktober
15.00-16.30
Klara Soppscen

1. MEDIAS ROLL

Kultur finansieras till stor del av offentliga medel liksom press och media, ändå saknas ett naturligt samspel mellan de regionala kulturutövarna och den nationella pressen (jmf tex med idrotten) Är det överhuvudtaget intressant med kulturell bevakning i norra Sverige?

Medverkande

Pia Huss Frilansjournalist och recensent

Lars Ring Teaterrecensent på SvD

2. KULTURPOLITISK STYRNING

Staten har lagt ut allt ansvar till regionerna i enlighet med samverkansmodellen, men ger modellen den bästa förutsättningen för att stärka den kulturella infrastrukturen i norra Sverige?

 

Medverkande

Veronica Lamppa Lönnbro Enhetschef – scen, musik, bild & form, Kulturrådet

Elisabeth Lax Utvecklingsstrateg på samernas Utbildningscentrum, ordförande på Folkoperans styrelse, fd kulturchef Region Norbotten, fd teaterchef på Norrbottensteatern

Samtalsledare

Marcus Melinder Chefredaktör på Norran, Skellefteå

 

Photo by Geran de Klerk on Unsplash

 

Thanks-Alessia-Cocconi-Unsplash-2.jpg

Guorahallat

Konstnärliga korsförhör om relationen mellan Sverige och Sápmi, inför Giron Sámi Theáhters kommande produktion, baserad på händelser i maktens korridorer.

Arrangeras tillsammans med Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen

Tisdag 23 oktober
15.00-16.00
Kilen

Medverkande

Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter, om hur samtal och föreställning är delar i kulturens möjligheter att iscensätta historien och varför det är viktigt för samers identitet idag.

Lars-Anders Baer, jurist, samepolitisk nestor och tidigare ledamot i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk, om Lappkodicillen från 1751, att samiska rättigheter avgörs i domstol i stället för i politiken och Nordisk samekonvention, som kanske snart kan ratificeras. 

Pia Sjögren, programledare och journalist sedan 30 år i Norrlands inland, Sápmi. 

Photo by Alessia Cocconi on Unsplash

Thanks-Ahmad-odeh-unsplash-2.jpg

Sceniskt berättande – då, nu och i framtiden

Ett samtal i två delar om att arbeta med berättande och berättarteater som konstformer.

Onsdag 24 oktober
15.00-16.30
Kilen

1. Sceniskt berättande – då och nu

Vad betyder det idag att arbeta med berättande inom scenkonstområdet? Är det en konstnärlig stil, en arbetsmetod eller ett förhållningssätt till utövandet?

Och hur är det med publiken, hur tilltalas den?

2. Vems berättelser får ta plats på scenen?

Alla har en berättelse som förtjänar att höras, heter det ofta. Hur möter vi på teatern detta intresse/behov av att dela sin berättelse med omvärlden?

 

Medverkande

Bobo Lundén, regissör och konstnärlig ledare, Västerbottensteatern

Josette Bushell Mingo, skådespelare/regissör och prefekt vid Institutionen för skådespeleri, Stockholms dramatiska högskola

Peter Jankert, skådespelare/regissör med lång erfarenheter av ”berättarteater”.

Rasmus Lindberg, regissör/dramatiker och tf biträdande Teaterchef, Norrbottensteatern

Lillemor Skogheden, 
regissör, pedagog och konstnärlig resursperson, Nordiskt Berättarcentrum / Västerbottensteatern

Samtalsledare

Robert Herrala, verksamhetschef, Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

 

Photo by Ahmad Odeh on Unsplash